© 2020 • Website by Jef Smet
BASKETWILLEBROEK • Stamnummer 1422 Secretariaat : Jan De Win, Korenstraat 6, 2830 Willebroek 03 886 88 04 - 0478 56 34 05
Als club trachten we ieder spelend lid basketbal te laten beoefenen op zijn/haar niveau. We proberen dit waar te maken door: in elke jeugdcategorie minstens één team in competitie te brengen, waar mogelijk opgesplitst in jongens/meisjes. te zorgen voor gekwalificeerde trainers, die begeleid worden door een jeugdcoördinator. het organiseren van trainingen (min. 2x per week), wedstrijden, stagedagen en een basketkamp. het uittekenen en volgen van een sportieve lijn, die voor heel de club hetzelfde is.

COMPETITIE

In de eerste plaats trachten we iedereen op een gezonde manier aan sport te laten doen. De basketopleiding die we aanbieden moet ook prettig blijven. Tijdens de wedstrijd mag iedere speler/speelster (met voldoende inzet en respect voor de clubgeest) rekenen op voldoende speelgelegenheid om zijn/haar spelkwaliteiten te ontplooien. In bekerwedstrijden zal er echter steeds voor winst gegaan worden en kan het zijn dat er van bovenstaande regel, resultaatgericht, afgeweken moet worden! Vanaf miniemen kan er in bepaalde omstandigheden meer aandacht gegeven worden aan het resultaat. Elke speler/speelster kan rekenen op een individuele en groepsgerichte begeleiding.

FAIRPLAY EN SPORTIVITEIT

Een absolute noodzaak en worden zowel op trainingen als op wedstrijden (ook naast het terrein) vereist. Het gaat hier om respect voor tegenstrevers, scheidsrechters, officials, coaches, ploeggenoten en club. Ook respect voor alle materialen en voorzieningen valt hier onder.

OPVOEDKUNDIGE EN SOCIALE ASPECTEN

Basketbal is een ploegsport. Naast de individuele vaardigheden is ook het samenspel erg belangrijk. We begeleiden de spelers/speelsters tijdens en naast de trainingen en wedstrijden, bij een sociale aanvaardbare ontwikkeling.
Deelnemen aan de activiteiten van de club kan alleen als men lidgeld betaalt. Hierdoor is men verzekerd voor alle sportactiviteiten die door de club worden georganiseerd. We proberen het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Dit kan enkel door het organiseren van extrasportieve activiteiten. We rekenen op hulp en deelname aan zoveel mogelijke activiteiten. Voor de wedstrijden rekenen we op familieleden voor het vervoer en voor de noodzakelijke formaliteiten. We rekenen op een ploegverantwoordelijke om bepaalde afspraken gemakkelijk te laten lopen. Bij problemen rekenen we op een open communicatie tussen spelers/speelsters ouders, coach, ploegverantwoordelijke, jeugdcoördinator, sportief manager en bestuur. We organiseren onze trainingen en wedstrijden bij voorkeur in de gemeentelijke sportaccommodaties (Tisselt, Klein- Willebroek, De Schalk, De Piepel). Zo nodig gaan we op zoek naar bijkomende mogelijkheden (bv. sporthal STK – Kapelle-op- den-Bos). Het Bestuur.

Onze visie op het jeugdbeleid

1. Visie

2. Richting vanuit de visie

3. Achtergronden

Hits :